SDL Acubis

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
FILIGRÁNOVÉ PROFILY, MAXIMÁLNA PRIEHĽADNOSŤ, PRAVOUHLÝ TVAR

Vnútorná statika systému neizolovaných hliníkových profilov dáva streche nenápadnú eleganciu. Sklon

strechy len 2 ° je sotva viditeľný, ale zaručuje ideálne odvodnenie povrchu strechy. Ploché

jednodielne stenové spojenie zaručuje vizuálnu ľahkosť a umožňuje ľahkú inštaláciu na stavenisku.

PLOCHÁ STRECHA V ČISTOM DIZAJNE

Terasové prestrešenie SDL Acubis, ktoré je novinkou v našom produktovom portfóliu

získalo v tomto roku špeciálne ocenenie German Design Award.

Strešný systém Acubis je z hliníkových profilov bez prerušených tepelných mostov s vnútornou

statikou. Použitím špeciálne vyvinutých profilov je dosiahnutá filigránová štruktúra.

CHARAKTERISTIKA

 • Verzia pultová alebo sedlová
 • Odvodnenie strechy drenážnymi žľabmi prostredníctvom podporných stĺpov
 • Konštrukcia voľne stojaca, alebo kotvená do fasády
 • Priame systémové ukotvenie umožňuje jednoduchú inštaláciu
 • Strecha je vždy v sklone 2 °
 • V závislosti od verzie má pohľadová strana vodorovného nosníka výšku len 253 mm
 • Zasklenie strešnej konštrukcie z vrstveného bezpečnostného skla hrúbky 8, 10 alebo 12 mm
 • Nadčasovo elegantný dizajn
 • Rozsiahly sortiment profilov umožňuje výber konštrukcie podľa veľkosti a statických požiadaviek. Do
 • komôr nosných profilov je možné vložiť oceľové výstuže, čím je možné vytvoriť veľké strešné
 • konštrukcie s maximálnych šírkových a hĺbkových rozmerov
 • Podporné stĺpy môžu byť umiestnené na konci odkvapových žľabov, čím je možné dosiahnuť
 • optimálne statické využitie profilových prierezov. Umiestnenie podporných stĺpov je variabilné.
 • Osvetlenie strechy terasy môže byť elegantne realizované bodovým LED svetlami integrovanými
 • v krokvách
 • Vedenie káblov je zakryté káblovým kanálom umiestneným v profiloch
 • V systéme je voliteľne k dispozícii aj vnútorná markíza a vertikálne tieniace clony
KONŠTRUKČNÉ DETAILY
SDL Acubis 1
SDL Acubis 1
SDL Acubis 1
SDL Acubis 1
SDL Acubis 1